След като сте изпратили Вашата заявка, тя се приема автоматично и промени по поръчката не са желателни. Но ако все пак корекцията е необходима, то задължително се свържете с нас най-късно до 2 часа след изпращането на заявката на тел.: 0878 567 231 (между 10 и 18 часа от понеделник до петък), а в почивните дни на ел. поща: armaganbg@abv.bg или info@armagan.bg